Free apk download Free pdf download Free mp3 download
Stichting Sion

Onze doelstellingen zijn

  • het stimuleren en voorbereiden van de geestelijke groei van de christenen.
  • het beschikbaar stellen van een plaats voor gebedssamenkomsten/erediensten voor de christenen, in het bijzonder voor IndonesiĆ«rs.
  • het verkondigen van het Evangelie, in het bijzonder aan IndonesiĆ«rs in Nederland en Europa.
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.